Β Λυκείου – Θεωρητική

Η δεύτερη τάξη του Λυκείου αποτελεί τον προθάλαμο των Πανελληνίων Εξετάσεων, της πρώτης μεγάλης δοκιμασίας για την πλειονότητα των μαθητών. Η σωστή προετοιμασία, η οργανωτικότητα και η συστηματική δουλειά είναι το εισιτήριο για μια επιτυχημένη πορεία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις της επόμενης χρονιάς.

Οι μαθητές που θα επιλέξουν τη Θεωρητική Κατεύθυνση στην τρίτη λυκείου, συμπεριλαμβάνονται στα τμήματα της Β Λυκείου – Θεωρητικής Κατεύθυνσης στο “Επίκεντρο Εκπαίδευσης”. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των μαθητών στα θεωρητικά μαθήματα όπως τα Αρχαία ενώ οι μαθητές εισάγονται και στα Λατινικά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2017-2018

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 5
Έκθεση 2
Λατινικά 1