Α Λυκείου

Η πρώτη τάξη του Λυκείου έχει αποδειχθεί μια πολύ δύσκολη τάξη για την πλειονότητα των μαθητών. Ακόμη και οι πολύ καλοί μαθητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στις μαγαλύτερες απαιτήσεις που έχει το Λύκειο σε σχέση με το Γυμνάσιο.

Εκτός της εγγενούς δυσκολίας που έχει η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, οι μαθητές έχουν να αντιμετωπίσουν και τις συχνές αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης που πάντα αρχίζουν από την Α Λυκείου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τράπεζα θεμάτων που εφαρμόστηκε από το 2014 και δημιούργησε μεγάλη αγωνία στους μαθητές και τους γονείς.

Το “Επίκεντρο Εκπαίδευσης” δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα σπουδών της Α Λυκείου, αφού ο μαθητής θέτει τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία σε ολόκληρο το Λύκειο. Εισάγεται το μάθημα της βιολογίας για να προετοιμάζονται κατάλληλα οι μαθητές που στοχεύουν στην Ιατρική και τις υπόλοιπες σχολές επαγγελμάτων υγείας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 3
Μαθηματικά 5
Φυσική 3
Έκθεση 2
Χημεία 2
Βιολογία 1