Α Γυμνασίου

Η μετάβαση από την ανεμελιά του Δημοτικού, στη μεγαλύτερη δυσκολία του Γυμνασίου δημιουργεί προβλήματα σε πολλούς μαθητές που δεν μπορούν να συνηθίσουν και να διαχειριστούν την αλλαγή απαιτήσεων. Οι καθηγητές του “Επίκεντρου” βοηθούν τον μαθητή να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της μετάβασης προσφέροντας ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για μαθητές της πρώτης τάξης του Γυμνασίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 2017-2018

Μάθημα Ώρες
Αρχαία 1
Μαθηματικά 2
Έκθεση 2