Διεύθυνση

 

Χρήστος Κοσμάς

Μαθηματικός. Απόφοιτος Σχολής Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών. Τμήμα Μαθηματικών.

 

Σωτήρης Ράπτης

Φιλόλογος. Απόφοιτος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας.